Anh Quốc “xưa nay” có tần suất xuất hiện trên các phương tiện thông tin đại chúng khá cao. Tôi đã đọc và nghe nhiều, có cái hay cái dở, nhưng nói chung là không quá nhàm. Đến đận “Làm giàu không khó” thì tôi chán hẳn anh, vì gần như anh toàn tán hươu tán vượn rất vô nghĩa và không thực tế.

Gần đây anh viết báo, viết cả blog. Các trang viết của anh lâu lâu lại lôi “Bác Hồ” vào, chẳng hạn, chẳng hạn chẳng hạn… Thì ra anh cũng “công thức” đâu kém ai.

Bỗng thấy tư duy của anh hơi lấn cấn. Tôi không phản bác “Bác Hồ” là vĩ nhân là lãnh tụ lớn, cho nên tôi thấy việc anh “dựa hơi” Bác từ “Chuyện ỉa đái” trở đi vừa tầm phào, vừa hạ thấp Bác vào những thứ vụn vặt… Những thứ vụn vặt ấy, một nhà sử học không thể không hiểu nó chỉ mang ý nghĩa hình thức nào đấy mà thôi.