Bạn Thaothucsg:

Sent To: Trương Thái Du

Hỏi về cổ sử Việt Nam

Xin anh cho biết ý kiến và quan điểm của anh về bài viết “Một hướng giải quyết vấn đề Lạc Vương/Hùng Vương” của tác giả Tạ Chí Đại Trường đăng trên Tạp chí Văn nghệ Công Nhân số tháng 4/2006.

Cám ơn anh nhiều…

Trả lời:

Rất tiếc tôi không có tờ tạp chí ấy song tôi hoàn toàn có thể trả lời ngay bạn thiển ý của tôi về vấn đề Hùng Vương / Lạc Vương.

Người đầu tiên nhận xét chữ Lạc (hoặc) đã bị viết nhầm ra Hùng (雄)và trở thành thói quen là Maspero. Sau đó Đào Duy Anh tán đồng rồi đưa thêm dẫn chứng: chính sách TQ cũng nhầm Công Tôn Hùng (tướng của Việt vương Câu Tiễn) ra Công Tôn Lạc.

Trong giới hạn khảo cứu của riêng tôi, phát triển từ nghiên cứu của Vương Lộc và Nguyễn Kim Thản: Lạc = Nước (chất lỏng), tôi cho rằng Lạc = Nước (chất lỏng) = Xứ sở = (Đất) Nước = Quốc (trong ngôn ngữ TQ). Điều này càng làm rõ hơn ý khởi nguyên của Maspero:

Lạc vương = Quốc vương

Lạc tướng ~ Tướng quốc

Lạc hầu ~ ???

Lạc điền = Ruộng nước

Lạc dân = Quốc dân.

Nếu chúng tay thay Lạc bằng Hùng thì mọi thứ đều vô nghĩa. Tôi hoàn toàn tin rằng Lạc (雒 / 鵅) là ký âm bằng Hán tự ngôn ngữ Lĩnh Nam thời ấy. Do đó đúng ra ta phải sửa Hùng Vương thành Lạc Vương.