Thay mặt bố, cháu Trương Nhã Quỳnh kính chúc mọi người trên thế giới blog một năm mới
An khang – Thịnh vượng – Như ý