Theo Đào Duy Anh thì không có Hùng Vương 雄王, chỉ có Lạc Vương骆王. Sách vở đã lẫn lộn chữ Lạc và chữ Hùng. Theo trình tự sau: Lạc –> Lạc –> Hùng. Lý thuyết này giải thích trọn vẹn cha Lạc Long Quân có con họ Lạc là Lạc Vương.

Theo Tạ Chí Đại Trường thì Lạc là nhóm dân làm ruộng nước dưới đồng bằng, Hùng là nhóm dân Thượng, với sự thắng thế của người Thượng vào thời Lê cho nên Lê Lợi đã cho chép tiên tổ người Thượng làm tiên tổ của hợp chủng Kinh – Thượng trong chính sử.

Thật sự thì tôi thấy cả hai ý trên đề có lí riêng của nó. Tuy nhiên khi đọc đến Tùy Thư (636 – 656) nói về người Lão ở Lĩnh Nam (Quảng Tây ngày nay) đúc trống đồng như biểu hiện quyền uy của họ: Chư Man tắc dũng cảm tự lập giai trọng hối khinh tử, DUY PHÚ VI HÙNG… (Người Man dũng cảm, tự lập, coi trọng của cải, xem thường cái chết, ai giàu có thì gọi là người Hùng). Nghĩa là cũng có khả năng Hùng chẳng dính dáng gì đến Lạc. Thậm chí Hùng còn có thể là một cái họ của quí tộc Lĩnh Nam mà một nhánh đã trở thành vua nước Sở.

Như vậy vấn đề học thuật vẫn còn để ngõ. Tuy nhiên vì lãnh tụ Hồ Chí Minh đã có một câu nói nổi tiếng: “Các vua Hùng đã có công dựng nước…”, vô hình chung “Vua Hùng” đã trở thành “pháp lệnh”, hơn nữa nó hoàn toàn phù hợp với đường lối “bản địa” trong sử học hiện đại chính thống của người Việt Nam.

Cũng xin lưu ý Lạc Việt trong sử sách Trung Quốc rất rộng, bao gồm Quảng Tây, một phần Quảng Đông, đảo Hải Nam và chưa chắc đã có đồng bằng Sông Hồng.

Tóm lại Hùng vương hay Lạc vương, vua Hùng hay vua Lạc đều chỉ về thuở bán khai trên mảnh đất tiền Việt Nam. Bản thân tôi xin bỏ phiếu trắng nếu có cuộc trưng cầu, giám định Hùng vương hay Lạc vương.

Entry này như một lời xin lỗi gửi đến bloger Thaothucsg vì sau mấy tháng, tôi mới trả lời bạn câu hỏi về Hùng vương và Lạc vương. Cũng xin phép được nhẹ nhàng phê bình bloger tranhoanghoang vì có một entry xổ toẹt Hùng vương, điều này là rất không nên.

Xin các bác giỏi chữ Hán xem giùm chữ Hán tôi nhập ở trên có đúng không. Vì mới chuyển bộ gõ chữ Hán trên máy tính nên tôi còn lúng túng giữa chữ Phồn thể và Giản Thể.