Hôm nay 1 người bạn đã gửi link và chụp lại cho tôi chi tiết quyển sách đầu tay của tôi đã có mặt trong Thư viện ĐH Quốc Gia Australia. Đây là niềm vui cuối tuần nho nhỏ của tôi.

Thực ra ban đầu tôi thấy nội dung sách của mình cũng chẳng được mấy người chú ý bàn thảo nên hơi buồn. Khi NXB đặt vấn đề in ấn, tôi dùng bản thảo cũ, chẳng thèm đầu tư thêm công sức gì nữa nên quyển sách không được đẹp về nội dung lẫn hình thức.