Trên đây là thủ bút Trần Hòa Bình chép tặng tôi đêm 30 tết Tân Mùi 1991 tại Từ Liêm – Hà Nội.

Xin thắp một nén nhang tiễn biệt anh, một nhà thơ tài hoa, một nhà báo có nhiều học trò giỏi, về cõi vĩnh hằng.