Nội dung dưới đây là một comment trong blog bác DongA. Có thể nó cũng là câu trả lời cho các hiện tượng “đòi đất” của giáo dân gần đây, nên xin post lại, xem như lưu giữ một ý tưởng để viết.

Đúng là thiên chúa giáo VN không cập nhật với văn minh thời đại. Bằng chứng là họ tìm thấy khoái cảm khi ở trong trạng thái yếm thế, bị đàn áp, y như thời khai nguyên của thiên chúa giáo tại Jerusalem, thời bị La Mã tận diệt, thời bị nhà Nguyễn truy sát. Người chăn chiên chắc chắn hiểu điều đó, họ kích động để các con chiên lạc hậu đi tìm khoái cảm. Cho nên vấn đề đất đai chỉ là cái cớ, là bề nổi. Giáo hội thiên chúa giáo VN muốn sử dụng cái cớ này để hòng xác lập tiếng nói của họ trong đời sống một dân dân tộc 95% không theo công giáo.

Họ sẽ thất bại. Bằng chứng là dư luận xã hội không thông cảm với họ nếu không muốn nói là thiếu thiện cảm. Đông A nói rất chính xác, VN có thể đàm phán với TQ hơn là với thiên chúa giáo VN. Đại bộ phận dân chúng sẽ đứng về chính quyền và ủng hộ họ trong cách giải quyết các vấn đề gần đây. Ngay ở trên diễn đàn tự do của BBC, ý kiến chê trách thiên chúa giáo VN luôn lấn át các ý kiến khác.