Ngủ

 

***

Chết một giấc dài

Hóa ra trong mơ còn nhạc

Gác cao

Thanh lặng

Gà cảnh gáy sai giờ

 

 

*

Chết một giấc dài

Mở mắt ra thấy toàn tượng sáp

Nụ cười

Câu nói

Tăm tắp nét khuôn

 

 

*

Chết một giấc dài

Bao nhiêu năm

Chật chội cõi riêng

Nhát hèn

Im tiếng

 

 

*

Chết một giấc dài

Thịt da nhăn như xác ướp

Nền khảo cổ hãnh tiến

Bảo thủ

Ngu đần

 

 

*

Chết một giấc dài

Đất nghèo

Vẫn giàu có lương tri

Vẫn tự sướng

 

 

*

Chết một giấc dài

Đỉnh màn ướt

Đáy quần nhớp nháp

Muỗi vo ve hát khúc đầm lầy

 

 

*

Chết một giấc dài

Ai kẻ không dám dậy?

Ngủ dưới ánh mặt trời

Mà hay?

 

 

*

Nhiều giấc chết dài

Nối nhau thành một cuộc đời vô nghĩa