Hình trên là đường cống thoát nước trục đông – tây vừa phát lộ tại di chỉ thành Trường An, kinh đô Hán cách đây hơn 2000 năm. Đường kính cống là 1,3m, xây bằng gạch chỉ, còn nguyên vẹn.

Người ta đã sơ lược tính được kích thước 1 trong 12 cổng thành Trường An : rộng 32m, sâu 20m, chia làm 3 lối đi, mỗi lối đi 8m.