Các mảnh gỗ thuyền.
Hình do đội khảo cổ dưới nước Tây Sa – Trung Quốc cung cấp.

Trục vớt thành công, vận chuyển về Hải Nam thuyền thời Nam Tống chìm ở dải đá ngầm Hoa Quang.

(Hải Nam nhật báo 30.12.2008)

Những mảnh vỡ trục vớt từ một chiếc thuyền thời Nam Tống bị chìm tại dải đá ngầm Hoa Quang, Tây Sa, Trung Quốc hơn 800 năm nay, đã được vận chuyển về cảng Đàm Môn, thành phố Quỳnh Hải, tỉnh Hải Nam lúc 12h30 ngày 28 tháng 12 năm 2008.

Việc trục vớt chiếc thuyền chìm này lên bờ được coi là là đóng góp to lớn của ngành Khảo cổ dưới nước Trung Quốc, bổ xung những khoảng trống (lịch sử).

Phạm Hiểu Quân, trưởng ban văn hóa tỉnh Hải Nam nói: Biển Nam Hải là con đường tơ lụa trên biển chủ yếu từ xưa của nước ta, những di sản văn hóa dưới nước rất phong phú. Chiếc thuyền này sẽ được gìn giữ, tu sửa phục chế và trưng bày toàn bộ tại viện bảo tàng tình nhà. Kế hoạch chính trước mắt là Viện bảo tàng tỉnh phải trù kiến kế hoạch công tác để thảo luận.

————————–

Còn một đoạn nữa, nhưng thôi. Chẳng ai quan tâm cả, treo blast mấy tiếng rồi.

Có vài điều thắc mắc với bài báo: Sao nội dung bảo là thuyền, nhưng chỉ có vài mảnh ván vụn, không thuyết phục tí nào. TQ có hẳn những bộ phận văn hóa cho việc chứng minh và thuyết phục chủ quyền của họ ở biển Đông (tức Nam Hải theo cách họ gọi), còn VN ta có gì?