Đầu đề entry này sẽ khiến nhiều người liên tưởng đến bộ Cửu Chân và đất nước của vua Hùng như sách sử Việt Nam vẫn ghi nhận. Tôi tin Cửu Chân và mười tám đời vua Hùng trong huyền sử có mối tương quan tính chất hơn là không gian cụ thể.

Tôi đã từng chứng minh Cửu Chân là Xích đạo:”

Cửu Chân, chữ Hán là 九真. Có thể hiểu Chân là gốc (như qui chân là trở về gốc) và Cửu tượng trưng cho trời. Nghĩa “gốc” phải lấy trong từ “qui chân” nhưng nghĩa “trời” của Cửu hiện diện khá rõ trong sách Thuyết Văn: : 陽之變也 (Cửu: Dương chi biến dã = Là dương [mặt trời] biến hình vậy).

Chiếu theo hàm nghĩa thiên văn xuyên suốt bài viết này, Cửu Chân có thể hiểu là vùng đất hai bên gốc mặt trời. Gốc mặt trời tức là vị trí biểu kiến của mặt trời trên thiên cầu trong ngày xuân phân và thu phân. Vùng Cửu Chân tương đương với thuật ngữ hiện đại là vùng Xích Đạo, hoặc cụ thể hơn là vùng đất có khí hậu Xích Đạo và Nhiệt đới.

Tôi biết lý thuyết đúng thì nó sẽ càng ngày càng đúng hơn. Đến nay, năm năm sau ngày tôi “linh cảm” Cửu Chân là xích đạo, tôi đã có thêm hai căn cứ cho lý thuyết của mình:

1. Địa danh Cửu Châu tại Nhật Bản: Chữ Cửu ở đây rõ ràng chỉ mặt trời vì từ xưa người TQ nhìn thấy mặt trời mọc từ phía Nhật Bản. Cửu Châu, Phù Tang hay Nhật Bản gần như đồng nghĩa.
2. Tồn tại một địa danh phía nam Hoa Hạ, dường như là tiền thân của Cửu Chân, đó là dãy núi Cửu Nghi (九嶷).

———

Xét về mặt số học 9 là “nguyên tố” lớn nhất, mười chỉ là lập lại số 1 và số 0. Do đó 9 tượng trưng cho ngôi cao nhất, đó là mặt trời. Mặt trời nằm giữa mặt trống đồng.

Số 18 trong truyền thuyết vua Hùng bằng hai lần 9, chắc chắn chỉ sự vĩnh cửu, hay dịch ra nghĩa là mãi mãi, đời đời.

———

Tôi chưa bao giờ nhịn được cười khi đọc các biên khảo với đầu đề hay nội dung đại khái: “Kinh dịch là của Việt Nam”, “Mười hai con giáp có nguồn gốc Việt Nam”…

Việt Nam là Việt Nam nào? Cái tên Việt Nam mới có hơn hai thế kỷ nay thôi mà.

Chưa nói đến việc bác Hà Văn Thùy kiên nhẫn đến nhàm chán:”Cách nay 70 ngàn năm người Việt (sic) đi về phía bắc và đẻ ra người TQ (sic)…”

Có lẽ cổ sử TQ đúng ở thuật ngữ Bách Việt. Đó là một nền văn minh lớn bên dòng sông Dương Tử. Người Việt cổ chắc chắn thuộc về nền văn minh ấy. Những tinh hoa của Bách Việt ẩn lận trong văn minh Trung Hoa không thể nói có nguồn gốc Việt Nam được. Nhưng nói người Việt là hậu duệ Bách Việt thì phản lại sử học chính trị đề cao bản địa hiện nay.