Chương 1

Chương 2

Chương 3

Chương 4

Chương 5

Chương 6

Chương 7

Chương 8

Chương 9

Sau hơn 1 tháng tích cực email gửi các nơi, bản thảo này được phản hồi như sau:

1. Trang web Hội Nhà Văn đã đăng lại toàn bộ.

2. Trang web Damau muốn giới thiệu và đăng tải nhưng hy vọng sẽ biên tập và góp ý tác giả chỉnh sửa một số ngôn từ quá… hiện đại.

3. Bách Việt nhận bản thảo và đang xử lý.

4. Phương Nam trả lời họ có thể in nhưng nên nhuận sắc thêm, bỏ bớt yếu tố chính trị.

Ý kiến nói chung là bản thảo này không giống… tiểu thuyết mà giống khảo cứu. Hiện đang đọc lại xem có thể chỉnh sửa gì không.

Nhiều khi đọc tiểu thuyết nước ngoài, ngẫm nếu có thị trường, có động lực thì chắc nhiều nhà văn VN sẽ viết không thua kém họ. Tuy vậy, đọc lại Hận Lãng Bạc vẫn cứ nghĩ không nên sửa chữa gì ngoài 1 số ngôn từ quá hiện đại. Tại sao tiểu thuyết này phải giống quyển TT nào đó? Tại sao khảo cứu không đi cùng văn học được?

Nếu quyển TT này được in, sẽ là động lực quí giá cho quyển sau.

Biết thế, tuần sau sẽ xem xét kỹ.