Hôm nay đọc 1 bài viết trên mạng, của một “thầy địa lý”, bà khẳng định “Ở Trung Hoa không có hai chữ “ĐỒNG BÀO”. Ngạc nhiên quá, nhất là với một người từng được học hành ở TQ như bà.

Thực ra ở 4 nước đã từng đồng văn VN, Nhật, Hàn và TQ, từ “Đồng Bào – 同胞” cực kì phổ biến.

Chữ Bào 胞 có trước thời Hán, đã mang nghĩa “Anh em một nhà”. Tài liệu xưa nhất có thể tra chữ Đồng Bào là Hán ngụy Nam Bắc triều mộ chí vị biên, cách nay trên dưới 1600 năm.

Tôi sợ nhất thầy bói, đặc biệt là thầy bói mò!