Hai mẹ con bên cội mai già, do chính tay bố chăm bón, cắt cành, nâng rễ.

Ngày 13.2.2010.