Có lẽ tất cả những người có lương tri trên thế giới đều xấu hổ khi xem bức ảnh ngài Đạt Lại Lạt Ma bước ra khỏi cửa hậu nhà trắng sau khi được ngài Obama tiếp kiến tại phòng Bản đồ. Sự thực dụng của người Mỹ quả nhiên không có giới hạn! Những bọc rác lăn lóc vất vưởng vì chưa đến giờ lấy rác hay là một ngụ ý?

Cập nhật thêm ảnh từ link của bác Linh: