Clip bé T.N.Q chơi đàn dương cầm tại đây.

Một truyện ngắn viết sẵn cho con tại đây. Hư cấu (tức là bịa) hơi nhiều, clip trên mới là sự thật!

Có một người bảo tôi cũng bị Ám ảnh dương cầm. Tôi không phản bác, tôi có thể chỉ ra cái bệnh, đâu đảm bảo cho tôi không bị bệnh.