Friedrich Nietzsche bảo: “Chúa đã chết. Chúa vẫn chết. Và chúng ta đã giết hắn. Làm thế nào để tự an ủi chính chúng ta, những kẻ sát nhân của tất cả những kẻ sát nhân? Kẻ linh thiêng và hùng cường nhất mà thế giới hãy còn công nhận đã chảy máu đến chết dưới những lưỡi dao của chúng ta: ai sẽ lau đi vết máu này đây? Có thứ nước nào để ta tẩy rửa chính mình không? Chúng ta còn có thể bày ra lễ hội xám hổi nào, những trò chơi linh thánh nào nữa đây? Liệu sự vĩ đại của hành động này có quá vĩ đại đối với chúng ta chăng? Liệu chúng ta có nên không trở thành chúa chỉ để tỏ ra xứng đáng với việc đó?”

Sự kiện cấy DNA được tổng hợp bên ngoài tế bào của  J. Craig Venter chỉ là sự tiếp nối hành trình tiêu diệt Chúa của khoa học.

Câu hỏi ở đây là: Một khi nền móng tinh thần của văn minh Tây phương tự hủy, nó có dẫn đến sự sụp đổ của xã hội nơi ấy hay không?