Bạn đọc talawas đã đến rất gần với chân lý và thực tế. Có điều cái Đế định vị trong hình không phải là móng, nó giống y chang sợi dây giữ con diều hoặc khinh khí cầu. Vì đã tính toán cân bằng lực nổi của hầm Thủ Thiêm nên Đế định vị giữ vai trò chiếc neo, không cho hầm dịch chuyển ngang và trồi lên.

Ở đây xuất hiện một khả năng: Nếu hầm Thủ Thiêm không may bị ngập (mưa to lụt lớn hoặc đập Trị An có sự cố chẳng hạn). Cơ chế cân bằng của hầm Thủ Thiêm sẽ bị phá vỡ, lúc đó trọng lượng của hầm và sức ép của nước bên trên sẽ ép hầm xuống, neo định vị và các liên kết với đầu hầm sẽ bị hủy hoại. Nguy cơ hầm tiêu tùng là rất lớn.