Báo Thanh Niên vừa khai thác chuyện tìm  mộ Hồ Quý Ly, thực ra chủ đề này báo Tuổi Trẻ đã viết cách nay 6 năm. Tôi chắc chắn một điều, mộ Hồ Quý Ly không thể tìm được tại Nam Kinh. Đơn giản là con trai trưởng ông, Hồ Nguyên Trừng sau này làm đến chức Bộ trưởng bộ Công nhà Minh sẽ bốc mộ thân phụ mình đem về chùa Tú Phong ở Bắc Kinh.

Năm 2007 tôi viết một bài về Hồ Nguyên Trừng, đăng tạp chí KTNN và hình như cả talawas. Bài này tạo nên một dư âm nho nhỏ trên blog 360, dẫn đến việc một nhóm các bạn SV Việt Nam đã lên đường tìm mộ Hồ Nguyên Trừng, tuy không được nhưng đã có nhiều phát hiện thú vị.

Hôm nay đọc báo, định viết một bài gửi TN nhưng lười quá và không mấy hứng thú.