Mạng internet sắp có bão lớn rồi, vì lời phát biểu của TS Vũ Quang Việt:

Chẳng hạn, theo nghiên cứu của tôi, không thể nói chắc chắn rằng Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt Nam. Cho tới bây giờ chưa tìm thấy chứng cứ tài liệu nào trong lịch sử Việt Nam rõ ràng để nói rằng Trường Sa là của Việt Nam.

Bài của TS dài lắm, 65 trang. Đã down về, tối nay sẽ đọc. Nó nằm trong cuộc hội thảo của bác Dũng Vietstudies.