VẸT ĐỎ

An Nam vừa cống vẹt hồng

Tiếng người nhẫn nhục, màu lông hoa đào

Văn chương thế mới tự hào

Muôn năm biết đến khi nào tự do?

—————————

Phần dưới đây copy từ blog Nguyễn Xuân Diện:

HỒNG ANH VŨ

Bạch Cư Dị

紅鸚鵡

安南遠進紅鸚鵡
色似桃花語似人
文章辯慧皆如此
籠檻何年出得身

Phiên âm: HỒNG ANH VŨ

An Nam viễn tiến hồng anh vũ
Sắc tự đào hoa, ngữ tự nhân.
Văn chương biện tuệ giai như thử,
Lung giám hà niên xuất đắc thân!

Dịch nghĩa: CHIM VẸT ĐỎ

Nước An Nam xa xôi vừa dâng chim vẹt đỏ,
Màu lông tựa hoa đào, tiếng giống tiếng người.
Văn chương và phát ngôn biện luận nếu cũng như thế,
Vậy đến năm nào mới thoát khỏi kiếp chim lồng!