Rùa nổi ở Hà Nội:

Rồng bay lên ở TQ, vệ tinh Thường Nga 2 phóng từ căn cứ Tây Xương:

Nói về biểu tượng bay,  Jean Chevalier và Alain Gheerbrant viết trong Từ điển biểu tượng văn hóa thế giới:

Trong huyền thoại (Icare) và trong mộng mị, sự bay thể hiện nguyện vọng siêu thăng, nguyện vọng tìm kiếm một sự hài hòa nội tâm, một sự vượt qua những xung đột. Giấc mơ này đặc biệt hay thấy ở những người thần kinh 🙂 , những người ít có khả năng thực hiện hoài bão thăng tiến của mình. Ý nghĩa biểu trưng của nó là : không thể bay được.

Nói về các cuộc chinh phục vũ trụ, hai ông này viết tiếp: “Cả một tâm lý tập thể bóc trần mình ở nơi đây, nơi mà ý chí khẳng định uy lực của mình trên trời chỉ đền bồi cho cảm giác bất lực trên mặt đất… Ví thế người ta lặp lại huyền thoại về Icare và trốn chạy bản thân mình mà tưởng rằng mình đang bay lên trời”.

Tội nghiệp người TQ, tội nghiệp nhân dân TQ đóng thuế để nhà nước… bay!!!