Hình ảnh Lý Công Uẩn trên màn hình lớn trong lễ hội 1000 năm Thăng Long tại Mỹ Đình 10.10.2010