Đọc bản tự kiểm của đảng viên Việt Tân mà tức cười không chịu nổi: “Tôi thấy việc tôi tham gia Việt Tân, nhận chỉ đạo của Việt Tân về Việt Nam kích động nhân dân chống lại chính quyền, gây ảnh hưởng xấu đến đại lễ 1000 năm Thăng Long là vi phạm nghiêm trọng luật pháp Nhà nước Việt Nam. Trước đây, tôi tham gia Việt Tân vì thiếu hiểu biết. Nay tôi xin hứa nếu được Nhà nước khoan hồng, cho về đoàn tụ với gia đình, tôi sẽ không bao giờ tham gia bất kỳ tổ chức nào chống lại Nhà nước Việt Nam nữa”…

Bà này chắc học tiểu học ở VN 🙂