Ngày 26.10.2010 Kim Chính Nhật và con trai Kim Chính Ân cùng các UVBCT Bắc Hàn đã đến nghĩa trang Chí nguyện quân TQ đặt vòng hoa tưởng niệm. Ảnh dưới chụp trước mộ Mao Ngạn Anh, con trai Mao Trạch Đông.