Lo bể bùn vỡ
Nên dừng bô xi
Sợ trẻ bạo lực
Cắt game tức thì

Cụ Lý giống Tàu
Chặn phim đồng hóa
Blogger quậy quá
Đem “nó” ra tòa

Hai chiều phải – trái
Cùng một tư duy
Ngăn sông xiết chợ
Văn minh bao giờ?

Mai này cấm dao
Vũ khí rất sắc!
Ngược chiều cho chắc
Đồ đá ta về!