Đây là hình ảnh minh họa Đường chín khúc, lấy từ trang Địa đồ lưu lãm mà Bộ ngoại giao Việt Nam vừa phản đối.