Hôm nay một blogger rất nổi tiếng nói với tôi rằng ông NCV thuộc type người muốn làm nên lịch sử. Tôi chợt nhớ ra rằng từ dạo hình ảnh của ông NCV bắt đầu phổ biến rộng rãi trên báo chí tôi rất chú ý đế ánh mắt của ông ấy. Mục tiêu của đôi mắt ấy rất xa, vượt qua tầm nhìn nhiều người. Đặc biệt nó rất giống ánh mắt của HCM và LD. Ánh mắt này không có ở NĐDiệm, NVThiệu và cả Võ…NG.