Tân Hoa Xã vừa đưa một tin “hoàng tráng” về ông Philipp Rosler. Chỉ tiếc không có một chữ nào ghi chú ông là trẻ mồ côi Việt Nam, giống như Nguyễn An cách đây gần 600 năm.