Đây là bài hát Sơn tra thụ do Đào Lân Trúc trình diễn, trong phim Tình yêu cây sơn tra của Trương Nghệ Mưu.

哦 那茂密的山楂树白花开满枝头

哦 你可爱的山楂树为何要发愁

Hoa sơn tra nở trắng trên đầu
Em khả ái như hoa, cớ sao lại âu sầu.

(Đông Vũ trong vai Tĩnh Thu)

山楂树

 

歌声轻轻荡漾在黄昏水面上

暮色中的工厂在远处闪着光

列车飞快奔驰 车窗的灯火辉煌

两个青年等我在山楂树两旁

哦 那茂密的山楂树白花开满枝头

哦 你可爱的山楂树为何要发愁

 

秋天大雁歌声已消失在远方,

大地已经盖上了一片白霜。

但是在这条崎岖的山间小路上

我们三人到如今还彷徨在树旁。

哦 那茂密的山楂树白花开满枝头

哦 你可爱的山楂树为何要发愁

 

他们谁更适合于我的心愿

我却没法分辨我终日不安

他俩勇敢和可爱呀 全都一个样

亲爱的山楂树呀要请你帮忙

哦 最勇敢最可爱呀到底是哪一个

哦 我亲爱的山楂树请你告诉我