Đọc xong cái công văn này của anh Thăng tư lệnh, cười khầng khậc. Hóa ra hầu như tất cả những người có ý kiến về việc anh Thăng tư lệnh “cấm” chơi golf đều chưa được tiếp cận văn bản gốc, trước khi bình “loạn”.Đó là gì nếu không phải sự thiếu tư chất trí thức?