Trong quá trình chuẩn bị tham dự cuộc họp đặc biệt tại Liên Hợp Qốc tháng 4.1974. Người đứng đầu đoàn Trung Quốc là Đặng Tiểu Bình đã viết một bài diễn văn, có đoạn đáng chú ý như sau:

“Trung Quốc hiện nay không xưng bá nữa, sau này cũng không làm một siêu quốc gia lớn. Nếu như một ngày nào đó, Trung Quốc đổi màu, biến thành một siêu quốc gia lớn, và xưng vương, xưng bá trên thế giới, đi bắt nạt người ta, đi xâm lược người ta, bóc lột người ta, thì nhân dân thế giới cần phải chụp cho Trung Quốc một cái mũ đế quốc xã hội chủ nghĩa, và phải vạch trần nó ra, phản đối nó, rồi sát cánh với nhân dân Trung Quốc cùng đánh đổ nó đi.”

Mao Trạch Đông bút phê trên bản thảo bài diễn văn: “Hay, tán thành”.

Không rõ nội dung này có được đề cặp khi họ Đặng đứng trước Đại hội đồng LHQ ngày 10.4.1974 hay không. Cũng tại đây, thuyết Ba thế giới của Mao đã được tuyên truyền.

Trích dẫn theo Hồi ký “Cha tôi Đặng Tiểu Bình” của con gái ông là Mao Mao, Chương “Sóng gió trong chuyến đi dự hội nghị đặc biệt của Đại hội đồng LHQ”. Vì là bản điển tử nên không rõ số trang, khoảng giữa sách.