Trong chuyến thăm của Tập Cận Bình đến Việt Nam vừa rồi, cờ lục tinh đã được sử dụng.

Một làn sóng công kích lá cờ này tấp nập khắp nơi, từ BBC trở đi. Ai cũng cho rằng ngôi sao to trên cờ VN đã biến thành ngôi sao nhỏ thêm vào lá cờ TQ. Tại sao không nghĩ rằng ngôi sao to của VN đã đẩy ngôi sao vừa của TQ xuống? Sao không diễn giải ý nghĩa của lá cờ như sau: “VN là một mắt xích quan trọng trong khu vực, nếu không làm vừa lòng VN, con đường vươn ra biển lớn của TQ sẽ khốn đốn. Do đó ngũ tinh của TQ phải nâng độc tinh của VN ở trên”.

Người VN nhạy cảm với TQ không có gì sai, nhưng nhạy cảm trong tâm thế nhược tiểu và bi kịch hóa thì chẳng có gì sáng sủa cả.

Khi nghe tin nhân chuyến thăm VN, họ Tập đã cho chủ nhà vay 300 triệu USD, người bạn đồng nghiệp của tôi giải thích do chúng ta còn nghèo. Tôi đã vặc lại: “Nghèo gì mà nghèo lâu thế. Chỉ nên nghèo một đời thôi chứ. Đừng để con cái chúng ta phải dùng lại câu ấy”.

Nếu không phải bà Doan đón Tập Cận Bình như thế này.

Mà là một người VN cao cấp hơn vị trí ông Tập, như ở Thái Lan

Chắc là còn khối lý do để người ta khích bác.

Đất nước VN muốn thoát khỏi nỗi nhục nhược tiểu thì từng con người phải tự thoát ra khỏi cái tâm thế nhược tiểu khốn nạn trong chính bản thân và đừng bao giờ tự khinh bỉ và hạ thấp mình nữa.