Ngày mai tôi phải ra Thanh Hóa làm việc, dự định viếng Lam Kinh một thể, cho nên không có nhiều thời gian. Tuy vậy không nói tiếp chủ đề Hán Việt trước thì bực bội trong lòng. Xin gạch đầu dòng như sau:

1. Có “Tiếng Hán Việt” hay không? Có. Hỏi google thì ra ngay 585 ngàn kết quả.

2. Có “Sino Vietnamese Language” không? Có. Hỏi google thì ra 224 ngàn kết quả.

3. Có “Chữ Hán Việt” không? Có 867 ngàn kết quả.

4. “Từ Hán Việt” có 1 triệu 50 ngàn kết quả.

Điều đó chứng tỏ tôi chẳng tự bịa ra cái gì cả.

Tỉ lệ Hán Việt trong tiếng Việt từ các nghiên cứu:

1. Về lĩnh vực chuyên môn và khoa học thì có thể lên đến 80%. Nhưng khi nhận xét về văn ngữ trong một cuốn tiểu thuyết thì chỉ còn 12,8%; kịch nói rút xuống còn 8,9%; và ngôn ngữ nói chuyện hằng ngày còn thấp hơn nữa. [ Lê Nguyễn Lưu. Từ chữ Hán đến chữ Nôm. Huế: nxb Thuận Hóa, 2002. tr 202-210]

2. Số lượng từ Việt gốc Hán chiếm một tỉ lệ lớn trong tiếng Việt (khoảng 70%), cho nên khi muốn tìm hiểu sâu sắc các từ này, chúng ta cần tìm hiểu, phân tích các từ nguyên, từ nghĩa của từ ngữ Hán. Một khi đã nắm và hiểu rõ được các từ Hán, chúng ta sẽ hiểu một cách dễ dàng các từ tiếng Việt có mang gốc tiếng Hán [29; 10].

3. Nếu ai từng đọc các bài viết của An Chi trên tạp chí Kiến thức ngày nay, thì sẽ thấy với ông ta phải đến 90 đến 95% từ tiếng Việt có gốc Hán.

Lời nhắn cuối cùng cho các vị yêu nước Việt và tiếng Việt nhưng không có thời gian để google và đọc sách để tìm hiểu ngôn ngữ Việt: Hãy bắt chước tôi, đọc thật kỹ, đọc đi đọc lại quyển “Nguồn gốc và quá trình hình thành cách đọc Hán Việt” – Nguyễn Tài Cẩn – NXB KHXH – 1979.