1. Câu chuyện Việt – Đài – Trung:

Không hiểu bản chất thật sự giữa Trung – Đài, sẽ rất khó giải nghĩa động thái của Đài Loan ngoài biển Đông gần đây. Lan man như thế này là một kiểu.

Nhiều người những tưởng mâu thuẫn Đài – Trung là mâu thuẫn một mất một còn, nhưng thực ra quá trình thống nhất của họ chỉ còn tính bằng vài chục năm. Đó là khi một số tổ chức chính trị như Quốc dân đảng, Dân tiến đảng của Đài Loan được hoạt động tại Trung Quốc, và ngược lại với trường hợp của Trung cộng đảng tại Đài Loan.  Nghĩa là khi Trung Quốc đa đảng và áp dụng phổ thông đầu phiếu. Đặng Tiểu Bình tiên đoán việc này sẽ diễn ra khoảng năm 2050. Đặng đã đề cặp việc này trong một quyển sách và cả thời hạn hai chế độ cho Hongkong.

Những động thái gần đây của Đài Loan bản chất là thống nhất và mang tính hỗ trợ với các đường lối của Trung Nam Hải. Nó không ít thì nhiều giúp Trung Nam Hải tìm kiếm tính chính đáng trong các yêu sách của họ ở đây. Tác giả đường lưỡi bò là ai nếu không phải Quốc dân đảng? Kẻ chiếm đóng lâu dài và sớm nhất ở Trường Sa là ai nếu không phải chính thể Đài Loan?

2. Câu chuyện Điếu ngư:

Có lẽ người Nhật ít nhiều nhận ra âm mưu đằng sau tranh cãi Điếu Ngư nhưng họ đang bế tắc và không có lời giải. Điếu ngư và chủ nghĩa dân tộc đang là con tin của cuộc chiến tranh kinh tế mà Trung Nam Hải đang đạo diễn mà thôi.

Sau hơn 30 năm phát triển kinh tế, nền công nghiệp Trung Quốc đã đạt đến trình độ nhất định. Nếu chặn được con đường nhập khẩu máy móc, xe cộ và đặc biệt là hàng dân dụng và xa xỉ từ Nhật thì Trung Quốc sẽ được lợi hơn là hại. Nhưng chặn bằng cách nào? Trung Quốc đã gia nhập WTO và phải tuân thủ hiệp định. Chi bằng khuấy lên vấn đề Điếu ngư, một hòn đá bé tẹo ngoài biển để xiển dương tinh thần dân tộc rồi tiến tới tẩy chay hàng hóa Nhật, người kinh doanh và các doanh nghiệp Nhật ở Trung Quốc.

Cuộc chiến kinh tế của Tào Tháo này sẽ khiến kinh tế Nhật sa lầy vào suy đốn, rất khó hồi phục và đất nước mặt trời mọc phải trở lại hình ảnh Tiểu Nhật Bản trong mắt người Trung Quốc từ cuối TK 19 trở về trước.


Ảnh: Cô gái đi biểu tình này đang khóc và nâng cao biểu ngữ “Điếu ngư đảo thị Trung quốc đích – Tiểu Nhật bản cổn xuất Trung quốc” – (Đảo Điếu ngư là của Trung quốc – Thằng oắt Nhật cút đi).