Sách mới: Ngữ nguyên tiếng Việt: 600 từ vựng cơ bản

Free download 30 trang pdf: Vietnamese Etymology

Trích: “Tóm lại, có thể kết luận hiện người Việt Nam đang nói một thứ tiếng Đường trung đại gồm 70% âm thuần Đường và 28% âm thời Hán đã được bảo tồn bất chấp những biến động ngôn ngữ suốt non 300 năm thời Đường. Tất nhiên, trải qua gần 1100 năm lập quốc, tiếng Việt có những đổi thay nhất định so với nguyên gốc nhưng hoàn toàn còn nhận biết được khi so sánh với các phương âm Trung Hoa hiện nay. 2% Việt âm còn lại chủ yếu là giao thoa hoặc vay mượn trực tiếp tiếng Thái-Tày-Nùng, tiếng Champa hay gián tiếp từ tiếng Mon và Khmer. Đây là logic khả dĩ, đã được chứng minh bằng 600 từ vựng Việt ngữ trong đó có 210 từ theo chuẩn quốc tế và 390 từ liên quan hoặc làm rõ nguồn gốc xung quanh 210 từ vựng cơ bản kia”.

11

@Copyright by Trương Thái Du

Sài Gòn – TP Hồ Chí Minh – 8.2020